Προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Γαλανόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός
2 Γαλανόπουλος Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3 Τζελέπης Κώστας Πολιτικός Μηχανικός
4 Πασπαλάρη Ζωή Πολιτικός Μηχανικός
5 Μαργαζάς Γιάννης Πολιτικός Μηχανικός
6 Γούλας Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός
7 Καμβύσης Μιχάλης Πολιτικός Μηχανικός
8 Τόλης Ηλίας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
9 Ζέρβας Ατώνης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
10 Σαράντου Βάσω Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
11 Κανταρτζοπούλου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
12 Μαστορόπουλος Δημοσθένης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
13 Κουρεμένος Δημήτρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
14 Καρνάτσος Θόδωρος Εργοδηγός
15 Βοσδογάνης Πραξιτέλης Λογιστής Τ.Ε.
16 Σωτηροπούλου Κατερίνα Λογίστρια Τ.Ε.
17 Ταμπακοπούλου Κωνσταντίνα Βοηθ. Λογιστή Τ.Ε.
18 Κανελλοπούλου Γεωργία Γραμματέας
19 Σαμαντας Βασίλειος Τεχνίτης Οχημάτων