Ιστορία - Στόχοι

Οι εταιρείες Α.Τ.Ε.ΓΑ. και Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. αποτελούν την εξέλιξη της επιχείρησης που ο Κων/νος Γαλανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ξεκίνησε το 1957 ως εργολάβος Δημοσίων Έργων. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της ΠΕΛΟΨ Α.Τ.Ε. και μέχρι το 1980 κατασκευαστής πλήθους έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών.

Το διάστημα 1980-1989 η επιχείρηση λειτουργεί ως οικογενειακή με τον γιο του Κων/νου, Γεώργιο Γαλανόπουλο, επίσης Πολιτικό Μηχανικό, ιδρύοντας την «Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και ακολουθώντας ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα, επεκτείνεται σε όλων των ειδών τα έργα και αποκτά πλήρη εξοπλισμό και άριστη τεχνογνωσία.

Το 1996 ιδρύθηκε από τον σημερινό Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλό της, Γεώργιο Γαλανόπουλο η εταιρία με την επωνυμία «Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» κ’ δ.τ. Α.Τ.Ε.ΓΑ. και απετέλεσε τη συνέχεια της «Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η δραστηριοποίηση της Α.Τ.Ε.ΓΑ. ήταν άμεση, συνεχίζοντας την εκτέλεση των έργων, που είχαν αναληφθεί από την προηγούμενη Ο.Ε. και αναλαμβάνοντας πολλά νέα και μεγάλα έργα.

Αμέσως μετά τη σύσταση της η Α.Τ.Ε.ΓΑ. κρίθηκε κατάλληλη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και απέκτησε Εργοληπτικό πτυχίο, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ σε εξοπλισμό και ίδια κεφάλαια, έτσι κατέχει :

  • 4ης τάξεως στις κατηγορίες οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών
  • 3ης τάξεως στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • 3ης τάξεως στην κατηγορία ενεργειακών
  • 2ης τάξεως στην κατηγορία των Λιμενικών έργων

Έτσι η εταιρεία κρίνεται ικανή και πιστοποιημένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ να εκτελεί Δημόσια Έργα ύψους 7.500.000 € για κάθε μια από τις κατηγορίες Οδοποιία – Οικοδομικά – Υδραυλικά ξεχωριστά, 3.750.000 € για την κατηγορία Η/Μ κ’ Ενεργειακά και 1.500.000 € για την κατηγορία Λιμενικά .

Το 2003 ιδρύεται και δεύτερη εταιρία από τον Γεώργιο Γαλανόπουλο με την επωνυμία «Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ’ δ.τ. Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. αποκτώντας μικρότερο Εργοληπτικό πτυχίο, καλύπτοντας την εκτέλεση έργων από 87.500 € έως 1.500.000 € για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

  • 2ης τάξεως στις κατηγορίες οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών
  • 2ης τάξεως στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • 1ης τάξεως στην κατηγορία των Λιμενικών έργων
  • 1ης τάξεως στην κατηγορία ενεργειακών

Οι δύο εταιρείες είναι Πιστοποιημένες καθόσον έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004 καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο OSHAS 18001:1999.

Ο τζίρος των εταιρειών χρόνο με το χρόνο αυξάνεται με αποτέλεσμα το οικονομικό έτος 2007 να έχει φτάσει 13.895.058,47 €

Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωμένων τμημάτων έργων υποδομής υπεργολαβικά, καθως είσης συγκροτήματα κατοικιών, πολυκατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων.