Ακίνητα

Εργοταξιακός χώρος

Ζητείται γιά αγορά έκταση από 4 έως 10 στρέμ. σε μη κατοικημένη περιοχή κοντά στην Πάτρα γιά την δημιουργία κεντρικού εργοταξίου της εταιρείας.(Συνεργείο και φύλαξη υλικών και μηχανημάτων)