Κεντρική Σελίδα

Οι εταιρείες Α.Τ.Ε.ΓΑ. και Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. αποτελούν την εξέλιξη της επιχείρησης που ο Κων/νος Γαλανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ξεκίνησε το 1957 ως εργολάβος Δημοσίων Έργων.

Οι δύο εταιρείες είναι Πιστοποιημένες καθόσον έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004 καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο OSHAS 18001:1999.

Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωμένων τμημάτων έργων υποδομής υπεργολαβικά, καθώς επίσης συγκροτήματα κατοικιών, πολυκατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων.


Οι εταιρείες διενεργούν έργα:

Μέσα από την Ιστοσελίδα μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για ευκαιρίες πώλησης Εξοπλισμού, Υλικών stock, Ακινήτων κατοικιών και να ενημερωθείτε για τα Νέα της Εταιρείας.

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Ζήτηση κάποιου προϊόντος των παραπάνω κατηγοριών που οι εταιρείες μας χρειάζονται.

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερώμενου που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας.