Λιμενικά

Α/Α ΈΡΓΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1 Αλιευτικό Καταφύγιο στο ΠΑΛΟΥΚΙ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 1998-2000
2 Αλιευτικό Καταφύγιο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΑΕΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. 2008