Νέα & Ανακοινώσεις

Διοικητικά θέματα

31/05/2016

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 4 Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

 


02/06/2015

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 4 Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

 


Έργα

26/02/2010

Υπεγράφησαν δυο νέες συμβάσεις εργων με τον Δήμο Πατρών

 


29/09/2009

Παραδόθηκαν στο κοινό οι εσωτερικές πισίνες του νέου Υδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου,στη κατασκευή του οποίου συμμετέχει  η Κ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με ποσοστό 45%.

Σχετικά στοιχεία και περιγραφή του έργου δημοσιεύονται στό τελευταίο τεύχος του ΣΠΜΕ Αρ 373

 


28/09/2009

Υπεγράφη νέα σύμβαση έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ "