Νέα & Ανακοινώσεις

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

26/02/2010

1) Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου προυπολ. : 1.400.000 με ΦΠΑ

2) Συντήρηση οδού Ακρωτηρίου  προυπολ : 1.000.000 με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση ΔΑΝΕΙΟ _ ΣΑΤΑ