Εξοπλισμός

CASE Φορτωτής-Εκσκαφέας

Τύπος:580 G
Έτος κατασκευής:1990
Τιμή: 3.000,00 €