Εξοπλισμός

Συγρότημα Παρασκευής Σκυροδέματος

Τύπος:Κινητό μεταφερόμενο σε 2 κοινούς τράκτορες
Έτος κατασκευής:2003

Συγκρότημα παραγώγης 80 μ3 /ώρα