Νέα & Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

28/09/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

Κύριος Εργου: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προϋπολογισμός : 3.000.000 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση : ΔΑΝΕΙΟ - ΣΑΤΑ