Υδραυλικά

Α/Α ΈΡΓΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1 ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 2007-2008
2 ΧΑΔΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 2008-2009
3 Αντιπλημμυρική Προστασία ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2000
4 Αποχεύτευση ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2008
5 Συλλεκτήρας ΟΜμβρίων Περιοχής Οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 2001-2002
6 Αντιπλημ. Προστασία Περιοχής ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ και Συναφή Έργα 2002-2003
7 Αντικατάσταση Τροφ. Αγωγών του Δικτύου Ύδρευσης της ΠΑΤΡΑΣ 2001-2002
8 Συλλεκτήρας ΟΜμβρίων Περιοχής ΛΑΓΓΟΥΡΑ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 2001-2003
9 Κατασκευή - Ανακ. Αγωγών Αποχ. της Πόλης της ΠΑΤΡΑΣ - Εργολ. 2003 2004-2005
10 Βασικά Έργα ΛΥΚΟΧΩΡΟΥ και Συναφείς Εργασίες 2008
11 Αντικ/σεις - Επεμβ. στο Δίκτυο Ύδρευσης της Πόλης της Πάτρας 2007 2007-2008
12 Κατασκευή Αποχ/σης ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡ/ΤΟΣ Δ.ΠΑΤΡΩΝ 2008-2009
13 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθαρτων της Πόλης των ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2003-2006
14 Κατασκευή Συλ/ρων Ομβρίων & Λυμάτων Οδού ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2003
15 Βελτίωση Ύδρευσης ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 2006-2008
16 Ύδρευση ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 2001-2002
17 Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης - Αποχ/σης Ακαθ. ΔΗΜΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2001-2002
18 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθαρτων ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΤΥΔΚ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 1997-1999
19 Αποχέτευση ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 1998-2000
20 Ολοκλ.Δευτ/ντος Δικτύου Αστικών Λυμάτων Δ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1999