Προσωπικό

1

Ειδικότητα: Τεχνίτης Οικοδομών
Τόπος απασχόλησης: Ν. ΑΧΑΙΑΣ2

Ειδικότητα: Χειριστής Μηχανήματος Έργου
Έτη εμπειρίας: 3