Πιστοποιήσεις

iso

Και οι δυο συνδεδεμένες εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί με EN:ISO 9001:2000 και είναι υπό πιστοποίηση για Συστ. Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και Υγιεινής και Ασφάλειας OHSAS 18001:1999.


iso