Εξοπλισμός

Βασικό κομμάτι των εταιρειών αποτελεί ο ιδιόκτητος εξοπλισμός του οποίου η αξία σε τρέχουσες τιμές υπερβαίνει τα 2.500.000 € και αποτελείται από μηχανήματα και συγκροτήματα σύγχρονης τεχνολογίας και μεγάλης απόδοσης {μονάδες σκυροδέματος (κινητές) – κινητούς σπαστήρες – κινητό ασφαλτικό συγκρότημα}.

Δημιουργείται έτσι ένα ευέλικτο σύστημα εξοπλισμού ικανό να εγκατασταθεί και σε απομακρυσμένα σημεία για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των έργων.

Κατάλογος Ιδιόκτητου Εξοπλισμού

Συγκροτήματα
1. Πλήρες Συγκρότημα Σπαστήρα (κινητό)(κατασκευή ΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ)
2. Πλήρες Κινητός Σπαστήρας BOEHRINGER
3. Τριβειο Πλήρες
4. Σιαγόνα ITALDEM
5. Πλυντήριο Πλήρες
6. Πλήρες Συγκρότημα Σκυροδέματος κινητό MOBEMIX 80
7. Πλήρες Συγκρότημα Σκυροδέματος κινητό MOBEMIX 60
8. Πλήρες Συγκρότημα Ασφαλτομίγματος (κινητό) ALFEDER

Μηχανήματα Έργων

A/A Eίδος Μηχανήματος
1. Φορτωτές
1.1 GEHL SL4835 STX -KRUPP HM 90-ΕΓΚ. Σκούπας
1.2 BOBCAT 853
1.3 VOLVO 4300
1.4 CARTEPILLAR 950 C
1.5 CARTEPILLAR 966 C
1.6 KAELBLE 18C
1.7 KAELBLE 18E
2. Εκσκαφείς
2.1 ΟRESTEIN RH5
2.2 ΟRESTEIN RH6-KRUPP HM 680
2.3 CATERPILLAR 235
3. Εκσκαφείς - Φορτωτές
Α.3.1 CASE SLE 4X4
Α.3.2 J.C.B. 3CX SITEMASTER
A.4. Οδοστρωτήρες
4.1 ABG 6 TN - Δονητικός
4.2 BOMAG BW212 DH
4.3 RAY GO INC. RASCAL
4.4 ABG Λάστιχο - Δονητικός
4.5 HAMM HD 110 S/N : 47168
4.6 BOMAG 217 PD
5. Φίνισερ
5.1 LOSENHAUSEN ΠΛ. 1.30
5.2 DEMAC
5.3 HOES 12000
6. Φέντεραλ
6.1 UNIMOG - Σκούπα
7. Φρέζα
7.1 WIRTGEN 1300
8. Μπετονιέρες
8.1 IVECO MAGIR 260 6M3
8.2 AN 281 10M3
8.3 MAN 291
9. Κομπρεσέρ
9.1 SOULEIR 18
10. Βυτίο
10.1 Καταβρεχτήρας IVECO
10.2 Καταβρεχτήρας DAF
11. Λιπαντής
1.1 ΜΑΝ - ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ
12 Συμπιεστής
12.1 BOMAG BG 6OI RB
13 Πρέσσα
13.1 Πρέσσα SHEELE MERC 2626

Αυτοκίνητα Φορτηγά - Βοηθητικά

A/A Είδος Αυτοκινήτου
1. Φορτηγά Ανατρεπόμενα
1.1 MERCEDES 4Χ4 Εργοταξιακό
1.2 MERCEDES 1932 κ. -10 Μ3
1.3 MERCEDES 2626 κ. Τριαξονικό
1.4 ΜΑΝ 240 - Τριαξονικό
1.5 VOLVO CH 230 - Τετραξονικό
1.6 ΜΑΝ 321 - Τετραξονικό
1.7 ΜΑΝ 361 - Τετραξονικό
1.8 MAN 361 - Τετραξονικό
2. Αυτοκίνητα Εργοταξίου
2.1 NISSAN 2.5D RC (4Χ4) Διπλοκαμπ
2.2 NISSAN 2.5D RC (4Χ4) Διπλοκαμπ
2.3 MAZDA B. 2500 4X4
2.4 MAZDA B. 2500 4X4
2.5 VW CADDY
2.6 OPEL COMBO
2.7 FORD TRANSIT

Βοηθητικός Εξοπλισμός

A/A Eίδος Αυτοκινήτου
1. Αποθήκες - Γραφεία (Τεμ. 10)
2. Τραίϊλερ - Βυτία (Τεμ. 8)
3. Αντιστηρίξεις - Μεταλλότυποι (100 μ.μ.)
4. Εξοπλισμός Συνεργείου Πλήρες
5. Όργανα
5.1 Χωροβάτης LEICA NA - 720 (2 Τεμ.)
5.2 Χωροβάτης TOPCON AT - 24A (2 Τεμ.)
5.3 Χωροβάτης NIKON AX - 1S (1 Τεμ.)
5.4 Χωροβάτης CARL ZEISS NI - 22 (1 Τεμ.)
5.5 ADM NIKON Γαιωδετικός Σταθμός (1 Τεμ.)
5.6 Ταχύμετρο WILD T1010 (1 Τεμ.)
6. Γεννήτριες (Τεμ. 7)
7. Κόσκινα Υλικού (Τεμ. 2)
8. Διάφορα Εργαλεία
Ασφαλτοκόπτες - Κομπρεσέρ - Δονητικές Πλάκες κ.λ.π.